V roku 2012 som ukončila štúdium odboru zdravotnícka asistentka na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Pracovala som na lôžkovom, gynekologickom a chirurgickom oddelení, starala som sa o deti, aj o dlhodobo chorých.

Asistenčná prax v klasickej stomatológii mi dala vedomosti, ktoré na klinike uplatňujem ako asistentka pri stomatochirurgických zákrokoch a v súčasnosti si ich rozširujem štúdiom ošetrovateľstva na vysokej škole. Pri svojej práci sa okrem iného zameriavam aj na edukáciu a starostlivosť o pacientov po operačných zákrokoch.

Nielen odborné ale aj osobné skúsenosti získané praxou sa v práci snažím využiť. Mojim cieľom je, aby naši klienti odchádzali nielen s pocitom dokonale odvedenej práce, ale aj najlepšími dojmami.

About us

The heart of our dental clinic, its guarantor and our inspiration, is Doc. MUDr. Martin Tvrdoň CSc. We are a specialised team of dentists with years of experience, thus giving you the certainty of top care for fair price. However, our objective is to offer you much more in order to feel as you are at YOUR dentist when visiting the Dr. Martin dental clinic.CONTACT

Free parking on reserved places